Skip to content
Veeam Backup for Office365 กับ Wasabi

วิธีการใช้งาน Veeam Backup for Office365 กับ Wasabi Cloud

  • by

Veeam Backup for Office 365 เป็นโซลูชันการสำรองและกู้คืนที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Microsoft Office 365 ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปกป้องและจัดการข้อมูล Office 365 ของคุณ รวมถึง Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive for Business และ Microsoft Teams ที่จะทำการขึ้นไปเก็บบน… Read More »วิธีการใช้งาน Veeam Backup for Office365 กับ Wasabi Cloud