Skip to content
how-do-i-use-nakivo-backup-replication-with-wasabi

วิธีการใช้งาน Nakivo Backup & Replication กับ Wasabi Cloud

การใช้ Nakivo Backup & Replication กับบริการเก็บข้อมูลในคลาวด์ของ Wasabi สามารถทำได้โดยติดตั้ง Nakivo Backup & Replication บนเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการใช้ในการจัดเก็บข้อมูล จากนั้นคุณสามารถกำหนดการสร้างการสำรองข้อมูลไปยังบัญชีของ Wasabi 

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ใช้กับบทความนี้

 • สำหรับซอฟต์แวร์ Nakivo เวอร์ชัน 10.7 ขึ้นไป
 • Nakivo ติดตั้งและได้รับใบอนุญาต (license) หรือสามารถใช้ตัว KEY DEMO ได้เช่นกัน สำหรับ KB นี้ เราได้ปรับใช้ Nakivo บน Windows Server 2019
 • ใช้งาน VMware สำหรับ infrastructure เพื่อสำรองข้อมูลไปยัง Wasabi Cloud
 • บัญชี Wasabi ที่ใช้งานอยู่
 

1. เพิ่ม infrastructure ที่จะสำรองข้อมูลบน Nakivo

ส่วนนี้จะแสดงขั้นตอนในการเพิ่มโครงสร้างพื้นฐาน VMware ของคุณที่คุณต้องการสำรองข้อมูลโดยใช้ Nakivo Backup and Recovery ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่ม VM ลงใน inventory ของคุณ

nakivoxVMware vCenter

เลือก “inventory ” และคลิก +  

nakivoxVMware vCenter

เลือก “Virtual” และคลิก  “Next”.

nakivoxVMware vCenter

เลือก “VMware vCenter or ESXi Host ” และคลิก  “Next”

nakivoxVMware vCenter

ระบุรายละเอียดต่อไปนี้แล้วคลิก “เสร็จสิ้น”

 • Display name – ชื่อของ vCenter ในคลัง Nakivo
 • Hostname or IP – ชื่อ vCenter hostname or IP 
 • Username – ชื่อผู้ใช้เพื่อเข้าถึง vCenter 
 • Password – รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ vCenter
nakivoxVMware vCenter

เสร็จสิ้น

2. สร้าง Wasabi bucket

เข้าสู่ระบบ Wasabi Console เพื่อสร้าง bucket ใหม่ 

W04-wasabi create bucket

เข้าสู่หน้าจอหลักของ wasabi จากนั้นทำการ create bucket

W05-region create

ทำการตั้งชื่อ จากนั้นเลือก region แล้วทำการ create

W06-bucket

ทำการสร้าง bucket เรียบร้อย

ทำการสร้าง folder สำหรับการเก็บไฟล์ต่าง ๆ

กดเข้าไปใน bucket ที่ทำการสร้าง จากนั้นทำการสร้าง folder สำหรับการเก็บไฟล์ต่าง ๆ

W08- create name folder

สร้าง folder สำหรับการเก็บไฟล์

จากนั้นไปที่หัวข้อ Access Keys แล้วกดปุ่ม Create New Access Key

ได้ folder สำหรับการเก็บไฟล์เรียบร้อย

W10-Create New Access Key

จากนั้นไปที่หัวข้อ Access Keys แล้วกดปุ่ม Create New Access Key

เลือก root user จากนั้นกด create

เลือก root user จากนั้นกด create

W12-Key Credential in Veeam

จะได้ Key สำหรับการสร้าง Credential ใน nakivo

3. เพิ่ม Wasabi account ใน Nakivo Inventory

หากต้องการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Wasabi บน Nakivo เราเริ่มต้นด้วยการเพิ่มบัญชี Wasabi ลงใน Inventory Nakivo ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มบัญชี Wasabi  ของคุณ

หน้าแดชบอร์ด

nakivoxwasabi

ไปที่ ” Settings  คลิกที่ ” Inventory ” และคลิก “+” เพื่อเพิ่มรายการ Inventory 

nakivoxwasab

เลือก “Cloud Storage ” และคลิก “Next”

nakivoxwasabi

เลือก “wasabi ” และคลิก “Next”

nakivoxwasabi

ระบุข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งสามารถดูได้จากส่วนที่ 2   

 • ชื่อที่แสดง- ป้อนชื่อสำหรับบัญชี wasabi
 • ภูมิภาค- เลือกภูมิภาคทั้งหมดหรือเลือกภูมิภาคเฉพาะตามความต้องการของคุณ 
 • รหัสการเข้าถึง- ป้อนรหัสการเข้าถึงสำหรับ Wasabi bucket
 • รหัสการเข้าถึงข้อมูลลับ- ป้อนรหัสการเข้าถึงข้อมูลลับสำหรับ Wasabi bucket
 • เสร็จแล้วคลิก “Finish” 
nakivoxwasabi

 คุณจะเห็นบัญชี wasabi แสดงอยู่ใน ” Inventory “

4. สร้าง Wasabi cloud repository บน Nakivo

พื้นที่เก็บข้อมูลสำรองคือที่เก็บข้อมูล Wasabi (สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ด้านบน) โดยที่ Nakivo จัดเก็บข้อมูลสำรอง ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

nakivoxwasabi

คลิกเมนู  Settings >  Repositories  แล้วคลิกปุ่ม +  จากนั้นเลือก Create new backup repository

nakivoxwasabi

เลือกเมนู “Cloud & S3-Compatible Storage” และคลิก“Next”

nakivoxwasabi

เลือกเมนู Wasabi  และคลิก“Next”

nakivoxwasabi

ระบุข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งสามารถดูได้จากส่วนที่ 3  

 • Name – ตั้งชื่อ repository 
 • Assigned Transporter – เลือกค่าเริ่มต้น
 • Account  – เลือกบัญชี Wasabi storage ที่สร้างขึ้นในส่วนที่ 3 ด้านบน
 • Wasabi region – เลือก Wasabi region ที่คุณสร้างถังวาซาบิในส่วนที่ 3
 • Bucket- เลือก Wasabi Bucket 
nakivoxwasabi

หน้านนี้การตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่หน้าตัวเลือก  และคลิก“ Finish 

nakivoxwasabi

คุณจะเห็น repository ในรายการ Nakivo จะสแกนที่เก็บข้อมูลทั้งหมดในบัญชี

5. สร้าง  job backup ใน Nakivo เพื่อทำงาน backups 

ขั้นตอนนี้จะทำการสร้าง backup job ซึ่งระบุว่า VM ใดที่จะสำรองข้อมูล สถานที่และเวลาในการสำรองข้อมูล และตั้งค่าตัวเลือกการสำรองข้อมูลอื่นๆ

nakivoxwasabixBackupJob

เลือกเมนู JOB คลิกปุ่ม + จากนั้นเลือก Backup for vmware

nakivoxwasabixBackupJob

เลือก  VM สำหรับ  backup จากนั้นคลิก “Next”.

nakivoxwasabixBackupJob

เลือก Destination สำหรับ  backup จากนั้นคลิก “Next”.

nakivoxwasabixBackupJob

กำหนดตารางเวลา backup  ตามต้องการ ในที่นี้ไม่เลือกตั้งเวลา จากนั้นคลิก “Next”.

nakivoxwasabixBackupJob

หน้า Options ตั้งชื่อ job name ตั้งค่าอื่นที่ต้งอการ จากนั้นคลิก “Finish” หรือ คลิก “Finish and Run” ก็ได้

nakivoxwasabixBackupJob

กลับมาที่หน้า JOB เลือก job name ที่ต้องการ Backup จากนั้นคลิก “RUN”

nakivoxwasabixBackupJob

แสดงหน้าต่าง Backup VM จากนั้นคลิก “RUN”

nakivoxwasabixBackupJob

Nakivo แสดงการทำงานสำหรับ Backup VM  จาก Vmware ไปยัง Wasabi Cloud 

nakivoxwasabixBackupJob

เมื่อเสร็จสิ้นการ Backup แล้ว  จากนั้นกลับไปเช็คข้อมูลการ Backup บนคอนโซล Wasabi จะพบว่ามีการไฟล์ข้อมูลที่มีการ Backup VM  จาก Vmware ไปยัง Wasabi Cloud  จะถูกเก็บไว้บน Wasabi แล้ว

ก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับการเพิ่ม Wasabi Cloud Storage เข้ามาเป็น repository ให้กับ Nakivo  ง่ายและสะดวก 

อย่าลืมว่า เราเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้ง Nakivo และ Wasabi Hot Cloud Storage พร้อมให้คำปรึกษาด้วยความเชี่ยวชาญเรื่อง Backup สำหรับทั้ง Virtualization และ Physical มานับ 10ปี