Skip to content
Home » News » 3-2-1 Data Protection Rule

3-2-1 Data Protection Rule

กฏของการสำรองข้อมูลแบบ 3-2-1 นั้นเป็นมาตรฐานหรือว่าไกด์ไลน์ของการสำรองข้อมูลที่มีการใช้งานมากกว่า 2 ทศวรรษ แต่ว่ามันจะยังเหมาะสมกับโลกของ Cloud ที่ได้รับความนิยม อย่างกว้างขวางในปัจจุบันหรือไม่ ? มันเป็นคำตอบที่บทความนี้ จะนำท่านไปศึกษาและชี้ให้เห็น https://thaiveeam.com/3-2-1-data-protection-part-i/