Skip to content
Home » News » What is new in Wasabi Management Console ?

What is new in Wasabi Management Console ?

  • by

วันนี้เราจะพาไปดูครับว่า Wasabi Management Console ล่าสุดนั้น ได้รับการอัพเกรดอะไรไปบ้าง ก็เรียกว่ามีหลายอย่างที่ใหม่ ทำให้เราจัดการ bucket นั้นง่ายขึ้น และ ฟีเจอร์ที่ขยายขึ้น

SSO (Single Sign On)
สำหรับ SSO ปัจจุบันนั้น เราจะเรียกว่า SSO Legacy เพราะว่าทาง Wasabi ได้ทำการอัพเกรดฟีเจอร์ในส่วนนี้ใหม่ และใช้ชื่อ SSO แทน เพราะฉะนั้นทาง Wasabi จึงอยากให้ท่านทำการ migrate ไปยัง SSO ตัวใหม่นี้

SSO นั้นเป็นมาตรฐานไปแล้วในปัจจุบัน สำหรับการ authenticate โดยท่านสามารถเลือกได้ 2 แบบสำหรับ wasabi SSO feature นั่นคือ SAML และ OPEN ID หลังจากนั้นท่านก็กำหนด role

 

Wasabi SSO

หลังจาก configure แล้ว ท่านก็สามารถทำการ sign-in ด้วย Authentication Server ที่ท่านต้องการ

wasabi sso login

Lifecycle User Experience Enhancements

ท่านสามารถเข้าถึง ฟีเจอร์ Lifecycle ได้โดยการคลิ้กที่ Lifecycle tab สำหรับ Lifecycle นั้นก็จะเป็นการกำหนด กฏไว้ล่วงหน้าเลยว่า ท่านต้องการจะทำอย่างไรในอนาคตกับ bucket ที่ท่านต้องการ เช่น เมื่อถึง retention ที่กำหนดแล้ว ท่านอาจจะต้องการลบ bucket ไปก็สามารถทำได้

Wasabi Lifecycle

เมื่อท่านกำหนด กฏ (rule) แล้ว ท่านจะสามารถตรวจสอบได้ใน Summary of Actions

wasabi lifecycle

New Console Login Screen

ในส่วนของการล็อกอิน นั้นก็ได้รับการออกแบบใหม่ ให้สวยงามขึ้น

 

wasabi new login screen

บทความนี้เป็นบทความแปล และ ภาพทั้งหมดมาจาก wasabi.com